1. Yad Vashem databasePages of Testimonies (YVP). The following description is used: for the testimonies given by private people – YVP (degree/degrees of the kinship). For Page of Testimonies data, which came from other sources – the name of the source. For example: YVP (daughter), YVP (daughter; List of murdered Jews from Germany).
  2. Other databases available online: getto pl, the Holocaust Museum in Washington archive (USHMMushmm.org) USHMM Holocaust Encyclopedia (encyclopedia.ushmm.org), Polish-German Reconciliation Foundation archive (straty.pl), Ghetto Fighters’ House Archives (GFHA) (gfh.org.il), the list of transports from Theresienstadt concentration camp to Treblinka (holocaust.cz), Arolsen Archives (arolsen-archives.org), Massuah (www.massuah.org.il).
  3. Materials available in the archives, e.g. Judicial District Courts files of recognition of death cases, probate cases or others. Given is the abbreviation of archive (e.g.: APW – State Archive in Warsaw, APGr – State archive in Grodzisk Mazowiecki), then the part’s name (e.g.: SG Milanowek – City Court in Milanówek), then the signature (portfolio number). For example: APW, RG: 665/III SG Warszawa (Zg. 1947-1950), sygn. 7; IPN (Institute of National Remembrance) archive (with signature).
  4. Published data: phone books, Polish Monitor (chronicle of laws or regulations), Yizkor Books. For the phone books printed and/or presented on the site genealogyindexer.org – given is the sorce name along with the year of the edition of the book, namely: phonebook 1939. For court files or Polish Monitors: given is the Act’s or Polish Monitor’s signature as described above. For Yizkor books: is given abbreviation of the title.
  5. Dictionaries and encyclopedias: Wikipedia, Polish Biographical Dictionary, Dictionary of Polish Jewish. In the case of sources available on-line given is only its name: wikipedia; culture.pl; jhi.pl/psj; sztetl.org.
  6. Edited testimonies: memoirs, relations (below is a list of the used items).
  7. Testimonies placed in the archives: the relationships placed in the archives: of ŻIH (AŻIH), Yad Vashem (AYV), Korczakianum, the “Memory of Treblinka” Foundation (PT). In the database are described as follows: archive name, relation number, relationship (if known), e.g.: ; AŻIH 301/3132 (brother); PT 5_2017 (granddaughter); AYV O.3/2035, Rel. Miriam Prajs. Note: generally name and surname of the person making the relationship is put in the database in a separate database field, not be visible on the website.
  8. Other testimonies available on-line.
  9. Oral testimonies, recorded or written – oral history (USC Shoah Foundation USC VHA; KARTA center; other). E.g. Jan Nowik, memoirs typescript.
  10. Oral testimonies, given to the Memory of Treblinka Foundation members (or others people related with Foundation): Halina Birenbaum, Ewa Kantor-Majewska, Henryka Urbańska, Roman Weinfeld.
  11. Other (e.g. Chrzanów Museum collection, notes in newspapers, correspondence).

Ad. 6 Edited testimonies published used till now (alphabetically):
Ringelblum Archive volume 13, Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć, ed. ŻIH 2013, pp. 235
Stanisław Adler, Żadna blaga, żadne kłamstwo… Wspomnienia z warszawskiego getta, ed. Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2018, pp. 432
Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna, Ten jest z ojczyzny mojej, ed. Znak 2013, pp. 935
Janina Bauman, Zima o poranku. Opowieść dziewczynki z warszawskiego getta, ed. Znak 1989, pp. 312
Mary Berg, Dziennik z getta warszawskiego, ed. Czytelnik Warszawa, 1983, pp. 269
Halina Birenbaum, Nadzieja umiera ostatnia, ed. Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau 1967, pp. 276
Irena Birnbaum, Non omnis moriar, ed. Czytelnik 1982, pp. 150
Adina Blady-Szwajger, I więcej nic nie pamiętam, ed. Świat Książki 2010, pp. 285
Leon Tadeusz Błaszczyk, Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX w. Słownik biograficzny, ed. SŻIH Warszawa 2014, pp. 351
Zofia Breustedt, Najmniej jestem tam, gdzie jestem… Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939-1942). ed. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN 2016, pp.320Stefan Chaskielewicz, “Ukrywałem się w Warszawie. Styczeń 1943 – styczeń 1945”, ed. Znak 1988 pp. 120
Mordechaj Canin, Przez ruiny i zgliszcza. Podróż po stu zgładzonych gminach żydowskich w Polsce, ed. Nisza Warszawa 2019
Stefan Chaskielewicz, Ukrywałem się w Warszawie. Styczeń 1943 – styczeń 1945, ed. Znak 1988 pp. 120
Mieczysław Chodźko, Ucieczka z Treblinki, ed. Montreal : Polish-Jewish Heritage Foundation of Canada 2004, pp. 84
Maria Ciesielska, Lekarze getta warszawskiego, ed. Dwa Światy 2017, pp. 384
Maria Czapska, Gwiazda Dawida. Dzieje jednej rodziny, ed. Oficyna Poetów i Malarzy 1975, pp. 135
Czarny rok… czarne lata… – editor Wiktoria Śliwowska, ed. Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce, Warszawa 1996, pp. 520
Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. I i II, pod red. B. Engelking i J. Grabowskiego, ed. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów Warszawa 2018, pp. 865 i 829
Ita Dimant, Moja cząstka życia, ed. Twój Styl 2001, pp. 178
Wiesław Dobrowolski, Pięć lat na muszce. Wspomnienia więźnia Majdanka, Edition Paweł Skokowski, Lublin 1994, pp. 193.
Patrycja Dołowy, Wrócę gdy będziesz spała. Rozmowy z dziećmi Holocaustu, ed. Czarne 2019, pp. 296
Aleksandra Domańska, Grzybowska 6/10. Lament, ed. Krytyka Polityczna 2016, pp.204
Dzieci Holocautu mówią [The Children of the Holocaust say…] T. 1-5, the memories gathered by the association “Children of the Holocaust”, ed. Association “Children of the Holocaust” in Poland, Warsaw (Extended edition, 2014-2016)
Marek Edelman, I była miłość w getcie, ed. Świat Książki 2009, pp. 200
Suzanna Ejbuszyc, Pamięć jest naszym domem, ed. Prószyński i Ska 2016, pp. 392
Renia Apt Feldman Elsner, Renia: A Holocasut Memoir, www.grubstreetbooks.ca
Aaron Elster, Ocalony z Zagłady. Wspomnienia chłopca z Sokołowa Podlaskiego, ed. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2014, pp.113
“Gazeta Otwocka”, special edition August 2012. The fate of Otwock Jews, ed. Urząd Miasta Otwocka, pp.28
Jan Bogdan Gliński, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów: ofiar drugiej wojny światowej. Vol. 1-6, Warszawa 1997- 2018
Richard Glazar, Stacja Treblinka, wyd. Ośrodek Karta 2011, s. 202
Hanka Goldszajd, Listy z getta, ed. Wydawnictwo Charaktery Kielce 2007, pp.120
Bernard Goldstein, Five Years in the Warsaw Ghetto, ed. AK Press/Nabat 2005, pp.266
Meir Halevi Grover, Yizkor to Jewish Dlugosiodlo Poland, Second Generation Publication, 2019, pp. 523
Meir Garbarz Grover, Yizkor to Jewish Konstantynow Podlaski, Second Generation Publication 2018, pp. 514
Jan Grabowski, Na posterunku, ed. Czarne 2020, pp. 432
Anka Grupińska, Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego, ed. Twój Styl 2000, pp. 396
Józef Hen, Nowolipie, ed. Sonia Draga 2019, pp. 304
Tomasz Jastrun, Dom pisarzy w czasach zarazy, ed. Czarna Owca Warszawa 2020, pp. 448
Julia Juryś, Cadyk z Kocka miał dwie wnuczki [in:] Zeszyty Literackie 141 (1/2018)
Jakub Hochberg, Czytając gazetę niemiecką… Dziennik pisany w ukryciu w Warszawie w latach 1943-1944, ed. Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2019, pp. 632
Janusz Korczak, Pamiętnik i inne pisma z getta, wyd. W.A.B 2012, s. 304
Wacław Kornblum, Wspomnienia, moja wersja, Muzeum Getta Warszawskiego, Warszawa 2019, pp. 186
Władysław Dov Kornblum, Ostatnia latorośl, ed. YPSYLON Warszawa 2002, pp. 150
Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, pp. 106
Sara Kraus-Kolkowicz, Dziewczynka z ulicy Miłej albo świadectwo czasu Holokaustu, ed. Agencja Wydawniczo-Handlowa AD 1995, pp. 85
Księgi Pamięci Gmin Żydowskich,  Andrzej Trzciński, Adam Kopciowski, Monika Adamczyk-Garbowska ed. UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2014, pp. 632
Miriam Kuperhand and Saul Kuperhand, Shadows of Treblinka, ed. University of Illinois Press 1998, pp. 185
Noach Lasman, Wspomnienia z trzech światów, ed. Wydawnictwo Miejskie Posnania 2019, pp. 694
Abraham Lewin, Dziennik z getta warszawskiego, ed. ŻIH 2016, pp. 300
Losy żydowskie. Świadectwo żywych, t. I-III, ed. Marian Turski, ed. SŻIH oraz Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Warszawa 1996
Wanda Lubelska, Listy z getta, ed. BN Warszawa 2000, pp.87
Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego, ed. Ossolineum 1987, pp. 213
Antoni Marianowicz, Życie surowo wzbronione, ed. Czytelnik Warszawa 1995, pp. 322
The Martyrdom of Jewish Physicians in Poland. Edited by Louis Falstein. Exposition Press UC. New York 1963
Władka Meed (Fajgełe Peltel), Po obu stronach muru, ed. Jaworski, Warszawa 2003, pp. 348
Ida Merżan, Aby nie uległo zapomnieniu, ed. Nasza Księgarnia, Warszawa 1987,pp. 138
Krystyna Modrzewska (Mandelbaum), Trzy razy Lublin, ed. Panta 1991, pp. 175
Symcha Binem Motyl, Do moich ewentualnych czytelników, ed. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2011, pp. 266
My z Majdanka, red. Krystyna Tarasiewicz, ed. Lublin 1988, pp. 217
Leon Najberg, Ostatni powstańcy getta, ed. Żydowski Instytut Historyczny Warszawa 1993, pp. 160
Tadeusz Obremski, Wśród zatrutych noży. Zapiski z getta i okupowanej Warszawy, ed. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018 pp. 283
Mietek Pachter, Umierać też trzeba umieć, ed. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2015, pp. 808
Pamiętnik Dawida Rubinowicza, ed. Książka i Wiedza, Warszawa 1987, pp. 126
Wiesław Paszkowski, Cmentarz żydowski w Częstochowie, przewodnik tom 1, ed. Muzeum Częstochowskie Częstochowa 2012, pp. 496
Pasaże Pamięci. Śladami kultury tomaszowskich Żydów, ed. Krzysztof Tomasz Witczak, Tomaszów Mazowiecki 2014, pp. 249
Calek Perechodnik, Spowiedź, ed. Karta 2018, pp. 327
Kopel and Mirka Piżyc, Po wojnie, z pomocą bożą, już niebawem…, ed. Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2017, pp. 260
Simche Poliakewicz, Dzień w Treblince [Day in Treblinka] Kronika żydowskiego życia, 31 tom serii „Dos pojlisze jidntum”, ed. Mark Turkow Buenos-Aires, 1948; Polish edition: https://sokolow.jewish.pl/simche-poliakewicz/dzien-w-treblince
Simche Poliakewicz, W cieniu Treblinki [In shadow of Treblinka]. (Zagłada Sokołowa Podlaskiego). Książka wydana przez Ziomkostwo Sokołowa Podlaskiego w Izraelu, Tel Awiw, 1957; Polish edition: https://sokolow.jewish.pl/simche-poliakewicz/w-cieniu-treblinki
Alexander Polonius [Andrzej Marcin Neuman] Widziałem oblężenie Warszawy, ed. Rebis 2018, pp. 416
Janusz Porycki [ed.], Lista mieszkańców Bielska Podlaskiego zabitych, rannych, deportowanych, zaginionych, represjonowanych w okresie II wojny światowej, Bielsk Podlaski 2011, pp. 136
Jachiel Rajchman, Ocalałem z Treblinki, ed. Czytelnik Warszawa 2011, pp. 138
Jasia Reichardt, Piętnaście podróży z Warszawy do Londynu, ed. Żydowski Instytut Historyczny Warszawa 2019, pp. 142
Emanuel Ringelblum, Kronika getta warszawskiego. Wrzesień 1939 – styczeń 1943, introduction A. Eisenbach, ed. Czytelnik, Warszawa 1988
Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945 w świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku, tom II – powiat białostocki, ed. Prymat 2011, pp. 526
Sefer Pruszków. Księga pamięci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic, ed. Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza, 2016, pp. 460
Leokadia Schmidt, Cudem przeżyliśmy czas zagłady, Wydawnictwo Literackie Kraków 1983, pp. 337
Marci Shore, Nowoczesność jako źródło cierpień, ed. Krytyka Polityczna 2012, pp.242
Mark S. Smith, Treblinka Survivor. The Life and Death of Hershl Sperling, The History Press, Stroud 2010, pp. 123
“Sny chociaż mamy wspaniałe…” Okupacyjne dzienniki Żydów z okolic Mińska Mazowieckiego, ed. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2016, pp. 447
Eugenia Szajn-Lewin, W getcie warszawskim, lipiec 1942-kwiecień 1943, ed. A5 Poznań 1989, pp.59
Helena Szereszewska, Krzyż i mezuza, ed. Czytelnik Warszawa 1993, pp. 555
Monika Sznajdeman, Fałszerze pieprzu, ed. Czarne 2016, pp.300
Władysław Szpilman, Pianista, ed. Znak 2002, pp. 216
Basia Temkin-Bermanowa, Dziennik z Podziemia, ed. ŻIH 2000, pp. 389
Krzysztof Urbański, Leksykon dziejów ludności żydowskiej Kielc 1789-1999, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2002, pp. 221
Chris Webb,‎ Michal Chocholatý, The Treblinka Death Camp: History, Biographies, Remembrance, ed. ibidem-Verlag, Jessica Haunschild u Christian Schon 2014, pp. 484
Roman Weinfeld, Jedno tylko życie – Berek Lajcher, [in:] „Midrasz” 2013, nr 173/3 pp. 36-43
Eddie Weinstein (Jehuda Jakob Wajnsztajn), 17 dni w Treblince, ed. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej 2012, pp. 143
Jankiel Wiernik, Rok w Treblince, ed. Komisja Koordynacyjna Warszawa 1944, pp. 23
Samuel Willenberg, Bunt w Treblince, ed. Więź 2004, pp. 212
Ada Willenberg, Skok do życia, ed. Austeria 2012, pp.210
Joanna  Wiszniewicz, A jednak czasem miewam sny, ed. Czarne 2009, pp. 136
Michał Wójcik, Treblinka 43. Bunt w fabryce śmierci, ed. Znak 2018, pp. 320
Malka Zylbersztajn, L’Chaim. The exceptional life of Chaim Sztajer, ed. Jewish Holocaust Centre Melbourne 2018, pp. 253
Irena Żeligowska (Renia Grocher), Dzika, ed. Ramat-Aviv 1999