Simche Poliakewicz, “Dzień w Treblince.” [Day in Treblinka] Kronika żydowskiego życia, 31 tom serii „Dos pojlisze jidntum”, ed. Mark Turkow Buenos-Aires, 1948; Polish edition: https://sokolow.jewish.pl/simche-poliakewicz/dzien-w-treblince